verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico van een zorgverzekering

Elke Nederlander vanaf 18 jaarheeft zijn eigen zorgverzekering en krijgt hierdoor ook te maken met het verplicht eigen risico. Het geldende bedrag is voor iedereen hetzelfde, ongeacht leeftijd, medische voorgeschiedenis of de verzekeraar waarbij men is aangesloten. Het bedrag wordt namelijk door de overheid vastgesteld. Wanneer de hoogte ervan verandert, verandert deze voor iedereen. In 2019 is het verplicht eigen risico vastgesteld op 385 euro per persoon, net als de twee voorgaande jaren.

Wat houdt het verplicht eigen risico in?

Als Nederlander betaal je elke maand premie voor je zorgverzekering. Dit kan een premie voor alleen de basisverzekering betreffen, maar ook een premie voor een basis- en aanvullende verzekering. Wat je verzekert, hangt van jou af. Desondanks wordt niet alle zorg gedekt, maar geldt er ook een bedrag dat je zelf moet betalen als je zorgkosten maakt. Dit noemen we het verplicht eigen risico. De eerste 385 euro die je in een jaar dus verbruikt, komen voor jouw eigen rekening. Elk jaar start de teller weer op nul.

Het doel van het eigen risico

Toen de overheid in 2008 het verplicht eigen risico in het leven riep, had hij daarmee een duidelijk doel voor ogen. De zorgkosten in Nederland werden namelijk alsmaar hoger. Het vragen van zorg was dusdanig laagdrempelig, dat er werd overvraagd. Om dit gedrag te ontmoedigen en zo de kosten binnen het Nederlandse zorgstelsel te drukken, is het eigen risico bedacht. In 2008 lag de hoogte ervan op 150 euro en is daarna sterk gestegen. De laatste jaren is het bedrag stabiel.

Geldt het verplicht eigen risico voor aanvullende verzekeringen?

Voor de meeste zorgkosten die onder de basis zorgverzekering vallen, geldt het verplicht eigen risico. Hierbij kun je denken aan een bezoek aan de spoedeisende hulp, maar ook bepaalde onderzoeken en medicijnen die door je huisarts aan je zijn voorgeschreven. Ook geldt het eigen risico voor ziekenhuiszorg en vervoer per ambulance. Waar het niet voor geldt, is de aanvullende zorgverzekering. Verzeker je je dus voor aanvullende zorg, dan hoeft de eerste 385 euro dus niet door jouzelf betaald te worden.

Het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage

Behalve het verplicht eigen risico bestaat er ook de eigen bijdrage. De twee maatregelen worden, niet verwonderlijk, vaak met elkaar verward. Toch bestaat er een belangrijk verschil. Het eigen risico is het vaste bedrag dat je eerst zelf moet betalen. De eigen bijdrage betreft het stukje van een rekening dat je altijd zelf moet betalen. Het kan dus ook zijn dat je zorg krijgt waarvoor zowel het eigen risico als de eigen bijdrage gelden.

Het vrijwillig eigen risico

Behalve de eigen bijdrage en het verplicht eigen risico, bestaat er ook het vrijwillig eigen risico. Het afsluiten daarvan is voor jou interessant als je een lage zorgvraag hebt en een minimaal medisch verleden. Hierdoor verwacht je ook het komende jaar weinig zorg nodig te hebben. Door de kans op het moeten betalen van een hoger eigen risico te verhogen, staat daartegenover dat je een lagere maandpremie betaalt. Gebruik je in het komende jaar daadwerkelijk geen zorg, dan ben je een stuk goedkoper uit.